II Spotkanie konsorcjum

W dniu 26 października 2015 roku w siedzibie Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej – ul. Nowowiejska 24 w Warszawie odbyło się spotkanie konsorcjum projektu aDrive.

Celem spotkania było omówienie formalnych zagadnień związanych z realizacją projektu oraz omówienie postępów prac w realizacji Zadania 1 – „Opracowanie specyfikacji technicznych stanowisk badawczych do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego” a także przygotowanie do realizacji Zadania 2 i 3.

Spotkaniu przewodniczył dr inż. Tomasz Dziewoński, reprezentując gospodarza, czyli Politechnikę Warszawską.