III Spotkanie konsorcjum

W dniu 17 lutego 2016 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – ul. Jagiellońska 80 w Warszawie miało miejsce trzecie spotkanie konsorcjum projektu aDrive.

Celem spotkania było omówienie formalnych zagadnień związanych z realizacją projektu oraz omówienie postępów prac w realizacji Zadania 1 – „Opracowanie specyfikacji technicznych stanowisk badawczych do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego” a także postępów w realizacji Zadania 2 – „Opracowanie katalogu scenariuszy krytycznych w środowisku symulacyjnym” i Zadania 3 – „Budowy stanowisk symulacyjnych do systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów”.

Spotkaniu przewodniczył mgr Michał Niezgoda, reprezentując gospodarza, czyli Instytut Transportu Samochodowego.