Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Transport XXI wieku

W dniach 30 sierpnia -2 września 2016 r. w Arłamowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Transport XXI wieku.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej i Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk

Celem konferencji była prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką transportu (szynowego, drogowego, lotniczego, morskiego) w aspekcie technicznym i organizacyjnym oraz integracja środowiska prowadzącego badania naukowe w dyscyplinie TRANSPORT i kształcenie na kierunku TRANSPORT.

Obrady toczyły się w następujących sesjach tematycznych:

  • infrastruktura transportu i inżynieria komunikacyjna
  • budowa i eksploatacja środków transportu
  • logistyka i technologia transportu
  • systemy sterowania ruchem w transporcie
  • telematyka transportu i inteligentne systemy transportowe
  • organizacja i zarządzanie w transporcie
  • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia w transporcie

Przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego: Tomasz Kamiński, Paula Razin i Arkadiusz Matysiak wzięli udział w konferencji. Na sesji „Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie” Paula Razin przedstawiła referat autorstwa: P. Razin, M. Kruszewski, M. Niezgoda, T. Kamiński pt: „Wybrane metody detekcji stanów zmęczenia u osób kierujących pojazdami” natomiast na sesji „Telematyka transportu” Arkadiusz Matysiak wygłosił artykuł autorstwa M. Niezgoda, T. Kamiński, K. Gąsiorek, A. Matysiak, R. Borowski pt: „Koncepcja realizacji projektu badawczego aDrive w aspekcie badania interfejsów HMI i transferu kontroli w pojeździe semiautonomicznym”.

Referaty zostały opublikowane w „Pracach Naukowych Politechniki Warszawskiej – Transport”.

Więcej informacji na stronie konferencji http://www.transport21.edu.pl