IV Spotkanie konsorcjum

W dniu 27 września 2016 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – ul. Jagiellońska 80 w Warszawie miało miejsce czwarte spotkanie konsorcjum projektu aDrive.

Celem spotkania było omówienie formalnych zagadnień związanych z realizacją projektu oraz dyskusja nad opracowaniem katalogu scenariuszy krytycznych w środowisku symulacyjnym. Ponadto przedstawiono postępy z prac projektowych, w tym budowę stanowisk symulacyjnych do systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów.

W ramach spotkania zaprezentowano także samochód pomiarowy wyposażony w system LIDAR IBEO firmy SEARCH – wykonano testy w warunkach drogowych, rejestrując obraz ze wszystkich czujników lidarowych. Eksperci przedstawili również elementy stanowiska multisensorycznego stanowiącego wyposażenie symulatora jazdy samochodu osobowego AS1200-6.

Spotkaniu przewodniczył mgr Michał Niezgoda, reprezentując gospodarza, czyli Instytut Transportu Samochodowego.