logo_its Instytut Transportu Samochodowego jest wiodącym w Polsce ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami w zakresie transportu. Mając świadomość, iż innowacyjność i rozwój to nieodłączne cechy „transportu jutra”, ITS kładzie nacisk na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych. Instytut wie, że wyzwania jakie stawia teraźniejszość muszą być rozwiązywane w oparciu o wiedzę i doświadczenia z różnych dziedzin nauki. Oferowane w pracach Instytutu metody badawcze pozwalają na efektywne wdrożenie opracowywanych rozwiązań. Dzięki bogatemu dorobkowi badawczemu, który był gromadzony przez 60 lat i interdyscplinarnemu podejściu do transportu drogowego, ITS przyczynia się do rozwoju zrównoważonego transportu zarówno w Polsce jak i w całej Europie.

Oprócz prac badawczych ITS oferuje też usługi badawcze, doradcze i certyfikacyjne oraz specjalistyczne ekspertyzy. Prowadzi też szereg projektów wdrożeniowych oraz społecznych kampanii edukacyjnych, których celem jest podniesienie świadomości na temat ruchu drogowego.

Prowadzone przez Instytut prace w zakresie studiów i analiz ekonomicznych, badań materiałów stosowanych w motoryzacji, badań technicznych pojazdów i urządzeń diagnostycznych, czy też badań emisji z silników spalinowych świadczą o kompleksowym podejściu Instytutu do potrzeb rynku transportowo-motoryzacyjnego.

Kadra naukowa obejmuje przeszło stu cenionych ekspertów, wśród których jest ponad 40 doświadczonych i cenionych w Polsce naukowców. Doświadczenie pracowników poparte jest potencjałem laboratoryjnym, do którego należą wyspecjalizowane pracownie:

  • Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy,
  • Centrum Badań Materiałowych,
  • Centrum Ochrony Środowiska,
  • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów,
  • Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych,
  • Pracownia Certyfikacji Wyrobów,
  • Pracownia Certyfikacji Osób.